Anete Kozlovska
08.02.2017
Prieka eļļa
Sākumlapa

1. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls
Tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls.
Zemu kritušo tas augstu ceļ
Uz mūžiem smago nastu projām veļ.

2. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls,
Es Tevī nomazgāts un Tevī svēts.
Tavs Vārds man dāvināts un Gara spēks,
Es nopļauts lauks, kas Tevis rasts un sēts.

Lai Tava prieka eļļa līst,
Lai sēru vietā mīlestības karogs plīv'
Lai Tava prieka eļļa līst,
Lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo.

3. Mēs Tevis aicinātie priesteri,
Tavi svētie taisnības ozoli.
Tavā spēkā iesim kalposim,
Izpostītos mūrus uzcelsim.

Lai Tava prieka eļļa līst,
Lai sēru vietā mīlestības karogs plīv'
Lai Tava prieka eļļa līst,
Lai sēru vietā mīlestības karogs plīvo.

Tavos glābšanas mūros, lai dzīvo ikviens, kam satriekts un izmisis gars,
Tava roka ikvienu, lai ieved pa pielūgsmes vārtiem. (x2)

Citas dziesmas (Anete Kozlovska)
Anete Kozlovska
Anete Kozlovska
Anete Kozlovska
  •