Anete Kozlovska
21.03.2012
Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks
Sākumlapa

    Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks
    Lai augšā celtos, kad uz ceļiem nospiedis ir grēks,
    Tavs spēks, kas nāvi uzvarējis, sirdī ticību man sējis
    Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks.

    Mans nespēks, lai top krustā pienaglots,
    Lai dzīvot varu spēkā, kas caur Kristu iemantots,
    Lai vienmēr gatavs piedošanu, miera vēsti nest,
    Tēvs, man vajadzīgs Tavs spēks.

    Lai (nu) varu Tavas pestīšanas apbruņots,
    Ar tumsu bezbailīgi cīnīties.
    Man rokās Gara Zobens dots, Tavs Svētais Vārds
    Es ticībā no ļaunā bultām pasargāts,
    Ticībā es Tevī pasargāts!

    Tēvs, paldies, ka pieder man Tavs spēks,
    Lai rītā celtos Tavas gaismas apspīdēts,
    Redzēt Tavā vaigā prieku,
    Par mani – Tavu mantinieku,
    Tēvs paldies, ka  pieder man Tavs spēks.

Citas dziesmas (Anete Kozlovska)
Anete Kozlovska
Anete Kozlovska
Anete Kozlovska
  •